Folkehelseuka 2016

 Se programmet for Folkehelseuka 2016 (PDF, 53 kB) i Narvik  
5. - 11. september.

Aktivitetskaka

Enhet HR i Narvik kommune og folkehelsekoordinatoren melder at nå er det klart for ansatte og innbyggere i Bjerkvik å bli med og ta de 10 i Bjerkvik, se vedlagt trimkart/informasjonsbrosjyre.  

Postene er utplassert og kan tas i bruk, bli med og ta de 10!

Se informasjon om Ta de 10 i Bjerkvik (PDF, 196 kB)

 

HelseKontoen

 

Helsekontoen er en del av Nordland fylkeskommunes samlede folkehelsearbeid. Nordland fylkeskommune håper at den informasjonen du får gjennom Helsekontoen om sammenhengen mellom livsstil og helse, vil hjelpe deg til å gjøre gode valg for deg selv og dine medmennesker.

Nordlan Fylkeskommune Logo

Nordland fylkeskommune fordeler tilskudd til folkehelsetiltak. Midlene skal stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
Frivillige lag og foreninger, interkommunale friluftsråd samt andre interkommunale virksomheter kan søke.

Folkehelsearbeidet defineres bredt, men satsingsområdene er primært fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, mental helse og rusforebygging.

Søknadsfrist er 1. februar.

Se informasjon om tilskuddsordningen på Nordland fylkeskommunes nettside.

Folkehelseprofil 2014.jpgLov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.
Folkehelseloven utgjør sammen med helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelseloven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør”, bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.

norsk_helsenett.jpg

Som en av 12 kommuner ( pr. november 2012) er Narvik kommune blant de aller første på elektronisk meldingsutveksling mot helseforetak.

Det er Norsk Helsenett som har gjennomført en omfattende kartlegging av meldingsutveksling i kommunene.

Norsk Helsenett er et statlig foretak som skal ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse – og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling. Helsenettet skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for både pasienter og befolkningen for øvrig.

Her finner du Norsk Helsenetts rapport:

Fant du det du lette etter?

Kontakt

   Folkehelsekoordinatoren
 
  Frode Strøm
  
Telefon: 76 91 22 67/416 90 689
   
frode.strom@narvik.kommune.no  

   Lærings- og mestringstjenesten
 
  Lars Ivarsson Elverum
   
Telefon: 76 91 30 02
   lars.i.elverum@narvik.kommune.no

   Frisklivssentralen
 
  Lise E. Haug
   
Telefon: 950 26 908
   lise.haug@narvik.kommune.no

   Rådgiver Miljørettet helsevern
 
  Sidse Linnæs
   
Telefon: 76 91 23 03   
   sidse.linnaes@narvik.kommune.no

  Kommuneoverlegen
  
Sverre Håkon Evju
  
Telefon: 76 91 30 03

  Postadresse
  
Narvik kommune, 
  postboks 64
  8501 Narvik

  
E-post  
   postmottak@narvik.kommune.no
  

   NB: Ikke send sensitive opplysninger i
   e-post 

 

 

 

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook