Trygg og miljøvennlig sankthansaften

Torsdag 23. juni er det sankthansaften! Mange gleder seg til bålbrenning. Her finner du regler, tips og råd for hvordan du kan feire sankthans på en trygg og miljøvennlig måte.

Skal du brenne sankthansbål er det viktig at du bare bruker materialer av rent tre. Annet avfall kan være miljø- og helseskadelig.

I Narvik kommune er det tillatt med sankthansbål 23. juni eller tilstøtende helg, men det tillates ikke å brenne bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale og annet materiale som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. 

Kommunestyret har vedtatt en egen lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Se saken her:

Lokal forskrift - åpen brenning

Regler for trygg bålbrenning

For å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensning og plager gjelder følgende regler for bålbrenning:

 • Det er generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september. 
 • En person skal være ansvarlig for bålet, og personen skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for eventuelt å melde fra om ukontrollert brann.
 • Bålet skal kun inneholde rene og tørre trematerialer.
 • Det er forbudt å brenne miljøfarlig avfall som for eksempel dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plast, madrasser og gamle båter.
 • Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter med vann kan benyttes.
 • Bålet må slokkes før det forlates. Den som tenner bålet er ansvarlig for at det er slokket.
 • Bålområdet skal ryddes etter bruk.
   
Gode råd
 • Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Noen stoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og kan være et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til sankthansbålet.
 • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig, kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket.
Hvor skal avfall kastes?

Hvor skal man så gjøre av avfall som ikke kan kastes på bålet? Er du i tvil om hvor noe skal kastes, kan du sjekke sortere.no for svar. Her finner du informasjon om hva ulike produkter inneholder og hvordan de skal sorteres. Du kan også ta kontakt med HRS på hvor du kan kaste avfall.

Sortere.no

HRS.no - Hålogaland Ressurselskap