Er du tilflytter og har spørsmål? 

Klikk for stort bildeEt bredt tilflytterteam er nå klare for å hjelpe deg! Narvik kommune er den første kommunen i landet som organiserer tilflyttertjenestene på denne måten.

Tilflytterteam Narvik

Tilflytterteamet vil ha en viktig rolle som koordinator og formidler av tilbud, tjenester, aktiviteter og møteplasser for tilflyttere.

Kompetanse veiledning

Representanten i tilflytterteamet er først og fremst en veileder som i hovedsak skal ha en overordnet kunnskap om eksisterende tjenestetilbud.

Overordnet mandat tilflytterteam:

  • Utarbeide kommunikasjonsstrategi. Gjøre bevisste valg av kommunikasjonskanaler og legge til rette for ønsket kontakt og kommunikasjon med målgruppene.
  • Oppgradering av tilflytterportal og etablere driftsrutiner for denne ihht. kommunikasjonsstrategi.
  • Utarbeide årlige handlingsplaner som synliggjør planlagt aktivitet
  • Gjennomføre målrettede aktiviteter mot de ulike grupper av tilflyttere.
  • Gjennomføre holdningskampanjer i befolkningen og de ulike lokale aktørene i kommune, fylke, frivillighet og næringsliv.

Etableringen av teamet kommer som et resultat av at Narvik kommune i to år har gjennomført prosjektaktiviteter med fokus på bedre tilrettelegging for økt tilflytting. Kommunen har også vært en av 9 kommuner i Nordland fylkes tilflytterprogram, hvor kommunene har samarbeidet og lært hva som fungerer. Prosjektleder for Narvik kommunes prosjekt har vært Hilde M. Normark i Narvikregionen Næringsforening. Prosjektorganisasjonen har vært tverrfaglig sammensatt, og vil følge tilflytterteamet i etableringsfasen frem til handlingsplan er på plass.

Se oversikt over tilflytterteam på: https://narvikregionen.no/teamnarvik