Ønsker du å bidra som ukrainsk oversetter?

Det offisielle språket i Ukraina er ukrainsk. Tospråklighet er utbredt og de fleste innbyggere behersker både ukrainsk og russisk. Det forventes å bli press på tolkeressurser landet rundt og det er dermed ønskelig at de som kan bidra som tolk for ukrainske flyktninger kvalifiserer seg i Nasjonalt tolkeregister.  

Det er satt i gang et ekstraordinært kvalifiseringstiltak ved OsloMet for personer som ønsker å kvalifisere seg som ukrainsk tolk. Du finner informasjon om hvordan du kan bli kvalifisert tolk i offentlig sektor på IMDI sine nettsider.

Ønsker du å bidra med språkkompetansen din, er usikker, eller har spørsmål, ta kontakt med oss:

E-post: ukrainakontor@narvik.kommune.no

Telefon dagtid hverdager: 0047 477 66 700

Beredskapstelefon: 0047 913 92 549 (fredag fra kl. 15:30 - mandag kl. 08:00. Hverdager 15:00 - 08:00)