Barn og krig

Hvordan snakke med barn om krigen i Ukraina?

Mange barn opplever krig som skremmende og vanskelig. De hører nyheter og ser sterke bilder av menneskelige lidelser daglig.

Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barna.

Utdanningsdirektoratet har gitt råd om hvordan vi kan snakke med barn og unge om vanskelige hendelser.
Oppfølging etter kriser og traumer (udir.no)

Redd Barna har også råd om hvordan man kan snakke med barn om krig.
Slik snakker du med barn om krig - Redd Barna