Fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa på ville fugler i Nordland. Her finner du informasjon om hva du skal gjøre under utbruddet.

Fugleinfluensa er påvist flere steder i Nordland og Troms og Finnmark, men Mattilsynet har ikke meldt om påvist fugleinfluensa i Narvik kommune.

Det er Mattilsynet som har hovedansvar og skal svare befolkningen på spørsmål knyttet til smitte, dødelighet og håndtering av døde fugler.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte av fugleinfluensa fra fugl til mennesker som svært lav. Dette gjelder også i områder der det er funnet døde fugler og det er påvist fugleinfluensa hos villfugl.

Fugleinfluensa - Mattilsynet.no

Veterinærinstituttet har utarbeidet en kartoversikt over hvor det er påvist smitte så langt:

Fugleinfluensa - Vetinst.no

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr?

Hvis du mistenker fugleinfluensa skal du melde fra til Mattilsynet.

Du kan melde fra direkte til Mattilsynet på e-post innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no

Mattilsynet trenger å vite følgende:

  • kommune, postnummer, adresse og helst også kartreferanse (som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din)
  • hvilken art det gjelder
  • hvor mange fugler det gjelder

Les mer på Mattilsynets sider hva du kan og skal gjøre hvis du mistenker fugleinfluensa.

Fjerning av fugler på egen eiendom
Ikke ta på fugl eller andre dyr som er døde. Dersom det er behov for å fjerne fuglen fra eiendommen, bør en voksen person gjøre dette. Det er viktig at du bruker hansker og munnbind ved håndtering av fuglen, og vasker hendene godt med såpe og vann etterpå. 

I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose og bringes til HRS sine miljøstasjoner i Kjøpsvik, i Ballangen og på Djupvik.

Fra mandag 7.august vil det bli plassert dunker for mottak av døde fugler på miljøstasjonene. På miljøstasjonene i Kjøpsvik og Ballangen vil dunkene bli plassert slik at det kan leveres døde fugler hele døgnet. På Djupvik vil levering kunne skje innenfor vanlig åpningstid. 

Dersom det oppdages et større antall døde fugl meldes dette til Mattilsynet og Narvik kommune vil da få disse fjernet.

Narvik kommune har løpende dialog med Mattilsynet og Statsforvalteren. 

Narvik kommunes beredskapsansvarlig kan ved behov kontaktes på telefon 95154500.