Oppdatering Beisfjordveien - Møte med fylkeskommunen

Torsdag denne uken ble det gjennomført møte mellom administrasjonene til Nordland fylkeskommune og Narvik kommune vedrørende rassikring på FV7570 Beisfjordveien.

Møtet hadde til hensikt å finne gode løsninger på kort sikt, og en langsiktig permanent løsning. I tillegg ble det startet arbeidet med å planlegge et folkemøte i Beisfjord om rassikring og samferdsel. Begge parter opplevde møtet som kontruktivt. Det vil bli et oppfølgingsmøte i slutten av mars for å jobbe videre med ulike løsninger.