Beisfjordveien stenges fredag 27. januar klokken 16.00

Beisfjordveien var stengt klokken 16.00 lørdag 27. januar. Etter ny vurdering ble veien åpnet fra lørdag 28. januar klokken 12.00.

Oppdatert: Fylkesvei 7570 Beisfjordveien ble åpnet for trafikk igjen fra lørdag 28. januar klokken 12.00.

Opprinnelig melding:

Statens vegvesen har på grunn av rasfare besluttet å stenge Beisfjordveien klokken 16.00 fredag 27. januar. De vil gjøre ny vurdering av situasjonen lørdag 28. januar klokken 12.00.

Ved behov for hjelp oppfordres innbyggere til å ringe nødnummer.

Statens vegvesen gjør fortløpende vurderinger, og veien kan bli stengt frem til søndag klokken 15. Tidspunkt kan endres på kort varsel. Vi anbefaler å følge med i Statens vegvesens kanaler:

Vegvesenet

Narvik kommune har iverksatt beredskapstiltak, og forholder oss til Statens vegvesens vurderinger og beslutninger.