Narvik VAR KF
VANN - AVLØP - RENOVASJON

Narvik kommune har 2 kommunale foretak, Narvik VAR KF og Narvik Havn KF.

Bestemmelsene om kommunale foretak finnes i Kommunelovens kap.11, og trådte i kraft 1. januar 2000.  Begrunnelsen var ønsket om å etablere en ryddig organisasjonsform med klarere ansvarslinjer.

Et kommunalt foretak er underlagt bystyrets beslutninger mht. økonomi, frihetsgrad og virkeområde.
Det er ikke noe formelt skille mellom et KFs økonomi og kommunens, og et KF inngår avtaler på vegne av kommunen, ikke som egen part.

Styret representerer foretaket utad og er direkte underordnet bystyret, ikke formannskapet eller rådmannen.  Daglig leder er underordnet styret.

Kommuneloven og Forvaltningsloven gjelder med noen få unntak for saksbehandlingen i KF på like linje med kommunale utvalg og bedrifter. 


All informasjon om tjenestene vann, avløp og renovasjon  finnes på Narvik VAR KF sine nettsider www.narvikvar.no.

Logo Narvik VAR KF
Logo Narvik VAR KF


Publisert av Tina B. Seines. Ansvarlig Samfunnskontakt og service. Sist endret 26.06.2012

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                   76 94 30 00
► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                             113

 Servicetorget                            76 91 20 00

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059

postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering