Søk

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv

Destinasjon Narvik

Destinasjon Narvik Destinasjon Narvik

Narvik kulturskole

Kulturskolen Narvik kulturskole

Aurora kino Narvik

Aurorakino.np Aurora kino Narvik

Ofoten regionråd

Ofoten regionråd

Ofoten Friluftsråd

Ofoten Friluftsråd Ofoten Friluftsråd

Narvikungdom

NY_Narvikungdom Narvikungdom

Narvikregionen

Narvik regionen Narvik regionen

Narvik kulturhus

Narvik Kulturhus Narvik Kulturhus
   

Frydenlund skole

Tårnveien skoleTårnveien skole

Frydenlund skole ( tidligere Tårnveien/Villaveien)  ligger midt i Narvik sentrum og er en 1-7 skole. Skolen er en selvstyrt driftsenhet med  ca. 440 elever. Skolen er mottaksskolen for fremmedspråklige elever på barnetrinnet.  

Gå til hjemmesiden for skolen: http://www.narvikskolen.no/frydenlund/

Villaveien skoleVillaveien skole

Frydenlund skole skal være en skole som er aktiv i pedagogisk utvikling. Vår visjon er å utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse i et inkluderende læringsmiljø. Vi ønsker å fremme trygghet og trivsel gjennom samarbeid, kvalitet, omsorg, læring og elevdemokrati. 

Skolens satsingsområder er:

 • Elevmedvirkning
  Her satser vi bla på klasserådsmøter, aktivt elevråd, arbeidsplaner for elevene, elevinspektørene mm. Som en del av vår satsning på elevmedvirkning er utviklingssamtaler (elevsamtaler) innført for å øke elevenes medvirkningspotensiale.

  IKT
  Skolen har utarbeidet framdriftsplan for utvikling av IKT ved skolen.

  Kontaktgrupper
  Elevene tilhører grupper med egen kontaktlærer. Dette gir mulighet til bedre oppfølging av hver enkel elev, og til bedre hjem- skole samarbeid. I tillegg gir dette større fleksibilitet i undervisning, der ikke all undervisning er basert rundt klassen som enhet. .

  Flerkulturell skole
  Skolen vil kontinuerlig arbeide for å bli bedre på dette området.

  Matematikk i praksis
  Skolen vil utvikle matematikk som et praktisk fag, og ikke bare som et fag der elevene stillesittende jobber i bøkene sine på klasserommet. Ved å utvide elevenes læringsrom ønsker vi å gjøre matematikk til et mer interessant og spennende fag .

  Lese- og skriveferdighet
  I samarbeid med PPT  satser skolen på lese-skrive opplæring som begynner allerede i 1. klasse.  Målet er at tidlig  kartlegging og tiltak for elever som har behov skal føre til at skolen opppnår gode resultater mht elevenes lese- og skriveferdigheter. 

Utearealene  er skolegården, kirkeparken, Jaklaskogen og Framneslia.

Kontaktinformasjon Frydenlund skole
Kontaktinformasjon Frydenlund skole
AdresseTårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik
TelefonRødskola: 76 91 25 60 / Gulskola: 76 91 26 00
TelefaksRødskola: 76 91 25 61 / Gulskola: 76 91 26 01
E-post til skolen Frydenlund skole
RektorStein Roar Jakobsen
Aktuelle lenker - skole
Aktuelle lenker - skole
SFO Tjenestebeskrivelse SFO
Søknadsskjema SFO
OpplæringslovenOpplæringsloven
KunnskapsløftetKunnskapsløftet
UtdanningsdirektoratetUtdanningsdirektoratet
KunnskapsdepartementetKunnskapsdepartementet
LP-modellenNOU 2009:18 Rett til læring
Foreldreutvalget for grunnskolenForeldreutvalget for grunnskolen
Samisk opplæringSamisk opplæring - om rettigheter og plikter

   

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips en venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Lag PDF SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Snarmeny

Snarmeny AnsattsøkBiblioteketSvømmehallÅpen helsestasjon for ungdomLegevakt110-sentralen i Salten

Kontaktinformasjon

Narvik kommune Besøksadresse: Kongens gate 45
Postadresse: 8512 Narvik
Ikke send sensitive personopplysninger i e-post
E-post : postmottak@narvik.kommune.no
Telefon
: 76 91 20 00

Faks
: 76 91 20 01
Org.nr.
: 959 469 059
Kommunenr.
: 1805
Åpningstid
: 08:00 - 15:30
Fakturamottak:
Narvik kommune,
Fakturamottak
Postboks 8993
7439 Trondheim

Kunngjøringer

Kunngjøringer KunngjøringerPressemeldinger

Kommuneplaner

Inngang_kommuneplaner

Kommunalt Lærings- og mestringssenter

LMS Lærings- og mestringssenteret - LMS

Melding om skade på veg

Skade på veg

Infoland

Infoland Infoland
Webredaktør Tina B. Seines