Vegstenging og begrenset fremkommelighet i Taraldsvik 

Klikk for stort bilde De neste ukene vil det pågå vegarbeid som medfører endring i kjøremønster for Taraldsvikområdet.

Bjørnsons vei vil være stengt fra E6 til kryss Nordahls Griegs vei i perioden 25. juni - 12. juli 
Wergelands vei vil være stengt fra kryss Jonas Lies vei til kryss Ibsens vei i perioden 24. juni -30. august

Omkjøring i perioden vil være Hamsunds vei, Wergelands vei og Ibsens vei.