Varsel om stor snøskredfare -faregrad 4 - for hele Nordland fredag 22. februar

Det ventes fredag STOR snøskredfare - faregrad 4 - i alle regioner i Nordland (Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen, Helgeland)

NVE har sendt ut varsel om STOR snøskredfare for hele Nordland fredag 22. februar.

Se www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer.

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.

HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND