Vårrengjøring veier 2019

Veg og park iverksatte vårrengjøring av kommunale veier i uke 16. Vi utfører vårrengjøring etter en fast plan som vil foregå ca.frem til St.hans.

I denne perioden vil følgende utføres:

Dette kan du bidra med:

  • I noen gater skilter eller varsler vi med sms om rengjøringsarbeid neste dag. Følg skiltingen/varslingen frem til rengjøring er avsluttet.
  • Dersom du har fortau utenfor eiendommen din, vær vennlig å rengjør fortauet før vi kommer med kostebilen. Kost eller spyl gjerne strøsand ut mot veien, men ikke ned i sluk. På den måten sikrer vi at både fortauet og veien er rengjort etter at kostebilen har vært der.
  • Dersom gata støver kan lett kosting og spyling på vegen anbefales. Sørg for at strøsand legges ut til siden for kjørebanen, men fortsatt tilgjengelig for kostebilen.

 Parallelt med vårrengjøring utføres støvdemping av vegnettet i en prioritert rekkefølge.