Forhåndsstemmegivning

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august ta kontakt med din hjemkommune.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Velgere i alle andre kommuner må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid. Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg. Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Forhåndsstemmegivning

I Narvik rådhus, 1. etg., kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08:30 og kl.15:15 fra 10. august og til og med 1. september 2017. I tiden 4. - 8. september kan du forhåndsstemme mellom kl. 08:30 og kl. 16:30. I tillegg er det mulighet for å stemme lørdag 2. september mellom kl.10:00 -14:00. Det er også anledning å avgi forhåndsstemme i Bjerkvik på Ellas Minne 4. september fra kl.16:00-19:00. Ved UIT Narvik er det forhåndsstemmegivning 30. august fra kl. 09:00 -12:00. Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner:

• Alleen borettslag 5. september fra kl. 12:00 -13:00

• Ankenes bo- og servicesenter 29. august fra kl. 11:00 -12:00

• Furumoen Sykehjem 28. august fra kl. 10:00 -11:00

• Ellas Minne 4. september fra kl. 09:00 -11:30.

• Oscarsborg bo- og servicesenter 31. august fra kl. 10:00 -11:00

• Villa Solborg tirsdag 5. september fra kl. 10:00 -11:00

• Narvik Reo, pasientrom, 7. september fra kl. 12.00

• Narvik Sykehus , pasientrom, 7. september fra kl. 11.00

• Nordlandsklinikken 6. september fra kl. 09:30 -10:30

• Senter for psykisk helse Ofoten (OPS) 6. september fra kl. 11:30 -12:30

Narvik Valgstyre

NARVIK KOMMUNE
Telefon: 76 91 21 30

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS