Vaksinering mot sesonginfluensa 2021

Vaksinering mot influensa er i uke 41 og uke 42 i 2021.

Influensavaksine tilbys kun til alle over 65 år, og personer i utvalgte risikogrupper. Andre som ønsker årets influensavaksine kan ta kontakt med fastlege eller apotek.

Les mer om influensavaksinen på Folkehelseinstituttets sider:

Influensavaksine - FHI.no

Disse tilbys influensavaksine nå
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Prematurt fødte barn
 • Barn og voksne i risikogrupper - les mer hos FHI
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Barn og voksne i risikogrupper inkluderer:

 • diabetes type 1 og diabetes type 2.
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
 • nedsatt immunforsvar.
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

Det er drop-in, og vaksinen er gratis.

 • 15. oktober- Kjøpsvik, Stetindhallen - klokken 10.00-14.00
 • 18. og 19. oktober- Ballangen, Flerbrukshallen - klokken 10.00-14.00

 

 • 20 Oktober, Narvik, Gamle Framnes Ungdomsskole

klokken 08.30- 11.00 - De som har etternavn fra A-H
klokken12.00-14.30 - De som har etternavn fra I-Å

Vær oppmerksom på at det kan være noe ventetid.