Strandryddeuka 2019

Klikk for stort bilde Bli med 29. april - 5. mai 2019

Skal du delta i den nasjonale ryddedugnaden? Da er denne informasjonen til deg!

Registrer hvor du skal rydde via ryddeportalen.no Er du usikker på hvordan du gjør dette, kontakt kommunen eller HRS

Hent ryddeutstyr hos kommunen eller via utvalgte. Coop-butikker, se oversikt på ryddeportalen.no

 Få med deg familie, naboer, venner, arbeidsplassen din, foreningen din eller liknende og rydd din utvalgte strand.
Gjør gjerne noe hyggelig ut av aksjonen.

 Ta gjerne et bilde av ryddingen - for eksempel at det er god stemning, at du fant noe rart eller mengde avfall. Send bildet
til avfall@hrs.no og vær med i trekning av 1.000 kr.

Ta kontakt med HRS for henting av avfall. Husk alle sekker må plasseres langs kjørbar vei (for renovasjonsbiler). De må ikke plasseres på uoversitklige strekninger som kan være farlig for trafikkbildet. Usikker om plassering? Ta kon-
takt med HRS for å avtale nærmere.

Tusen takk for at du deltar i årets ryddeaksjon!

HRS, Miljødirektoratet og Strandryddeuka