Støv

Veg og park iverksetter i dag støvdemping med fuktet Mg-kombi (miljøstøvdempingsmiddel/miljøsalt) på de viktigste kommunale hovedveier inn mot E6 igjennom Narvik sentrum

Gjelder Brugata, Tøttaveien, Frydenlunds-gata, Verkstedbakken, Sleggesvingen og Fagernesveien  
Dette med årsak i rød måling og at nedbør ikke er forventet før fredag.

Statens Vegvesen vil utføre tilsvarende på E6 igjennom Narvik sentrum.