Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2023

Søknadsfrist for spillemidler er 1. oktober 2022.
 

Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg       

Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt. Husk eventuelle prisjusteringer og andre endrede faktorer.

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema se Anleggsregisteret.no

Nordland fylkeskommune inviterer i høst til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. For mer informasjon se: informasjon/kurs om spillemiddelordningen.


Kontaktinformasjon Narvik kommune:
Idrettskonsulent Frode Strøm på e-post: frode.strom@narvik.kommune.no tlf: 416 90 689 eller Nordland fylkeskommunes kulturavdeling.