Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2020

Søknadsfrist for levering av søknad til kommunen: 1. oktober 2020

Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg·        

Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av gjeldende Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt. Husk eventuelle prisjusteringer og andre endrede faktorer.

For mer infomasjon og elektronisk søknadsskjema se Anleggsregisteret.no

Kontaktinformasjon Narvik kommune:
Konsulent Thomas Johansen Breivik på e-post: thomas.breivik@narvik.kommune.no tlf: 47233988 eller Nordland fylkeskommunes rådgiver Kristin Hunstad.