SommerNarvik 2021 - Støtteordning

Klikk for stort bildeSommerNarvik 2021 tildeler nå støtte til aktiviteter og strakstiltak som skaper økt trivsel, frivillighet og næringsaktivitet i hele Narvik kommune.

Har du en god idé til glede for lokalsamfunnet, så kan vi hjelpe med å realisere den! 

Ildsjeler, lag, foreninger, bedrifter og andre aktører kan søke, og aktiviteter som gjennomføres innenfor tidsperioden mandag 21. juni til søndag 15. august vil bli prioritert. Søknad sendes gjennom Regionalforvaltning.no, og søknaden må inneholde informasjon om aktiviteter, budsjett og finansieringsplan. Søknader behandles løpende gjennom sommeren, så langt midlene rekker. 

SommerNarvik er et samarbeid mellom Narvik kommune og næringslivet, og aktivitetene delfinansieres gjennom en nasjonal kompensasjonsordning for å begrense skadevirkninger av pandemien.