Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist etablering barnehage - Klikk for stort bildeHer finner du informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Narvik, og andre informasjon du bør vite når du søker plass.

Søknad om barnehageplass

Narvik kommune benytter Visma flyt barnehage for å søke og tildele barnehageplass. 

På grunn av kommunesammenslåingen 01.01.20 er det per nå kun barnehagene i gamle Narvik kommune som kan benytte seg av systemet. Dersom du skal søke barnehageplass i en av barnehagene i gamle Narvik kommune må du søke plass her. 

Søknad om barnehageplass (barnehager i gamle Narvik kommune) 

Kontakt informasjon

Barnehagerådgiver Torill Kufaas Karlsen har besøks- og telefontid hver tirsdag og fredag på rådhuset i Narvik kl. 08.00 - 15.30. Telefonnummer: 76 91 23 21 eller 412 99 395.

Barnehageplass til barnehager i Ballangen og Kjøpsvik

Vi jobber med å lage søknadsskjema til barnehagene i Ballangen og Kjøpsvik. Informasjon om søknader vil komme senest 1. februar. Søknadsfrist til hovedopptaket er som i resten av kommunen, 1. mars.

Søknadsfrist

Nytt barnehageår starter i august. Søknadsfrist for å få plass ved nytt barnehageår er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass må du søke før fristen. Det gjelder både nye barn og de som ønsker å bytte barnehage.

Du kan ellers søkes om barnehageplass gjennom hele året, og barnet ditt vil bli satt på venteliste fram til det oppstår ledig kapasitet, eller til neste hovedopptak. 

Rett til barnehageplass

Narvik kommune følger barnehageloven. Loven bestemmer hvem som har rett til barnehageplass og hvordan tildeling av barnehageplass skal foregå. 

Alle barn som er født før september har rett til barnehageplass i løpet av august det året de blir ett år. Alle barn som er født i september, oktober og november har rett til barnehageplass den måneden barnet blir ett år. Det må søkes før 1. mars for at retten skal gjelde. 

Barn som er født etter november eller søker plass etter 1. mars, har rett til barnehageplass ved neste hovedopptak. Det vil imidlertid kunne bli gitt tilbud om plass dersom det oppstår ledig kapasitet.

Samordnet opptak

Alle barnehagene samarbeider om hovedopptaket, både private og kommunale. Det er barnehagemyndigheten som er ansvarlig for at alle barn som har rett til barnehageplass får tilbud. 

Prioritet ved opptak

Barnehageloven sier at noen barn skal prioriteres ved opptak. Dette er barn som har nedsatt funksjonsevne eller har vedtak etter barnevernloven  §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. 

Ut over de lovpålagte prioritetene har hver enkelt barnehage vedtekter som sier hvilke barn som skal prioriteres i den enkelte barnehage. Du finner vedtektene under oversikten over barnehagene, her

Tildeling av barnehageplass

Når barnehagene tildeler en barnehageplass skjer det i samsvar med barnehageloven og barnehagens vedtekter.

Barnehageloven og barnehagene vektlegger foresattes behov og ønsker høyt. Vi forsøker alltid å gi plass i den eller de barnehagene foresatte ønsker. Dessverre er det ikke alltid barnehagene har plass til å ta inn alle barna som ønsker plass der. Barnet har rett til å stå på venteliste i den eller de barnehagene som er ønsket høyere, enn der det gis tilbud.

Alle tilbud om barnehageplass sendes ut digitalt.

Klage på tildeling av barnehageplass

Når du har fått tilbud om plass, kan du be om en begrunnelse for tildeling av plass. Du har også rett til å klage dersom du ikke fikk innvilget ønske nummer en eller to. Det samme gjelder de som får avslag på barnehageplass. Barnehagemyndigheten vil da føre tilsyn med at opptaket har foregått etter lovens bestemmelser. 

Klagefristen er tre uker etter at du mottok tilbud om barnehageplass eller avslag. 

Hvis barnehagemyndigheten finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Torill M Kufaas Karlsen
Rådgiver
E-post
Mobil 412 99 395