Skole og SFO åpen for de yngste i Beisfjord

Slik blir skoledagen mandag for elevene i Beisfjord.

Elever og foresatte holdes orientert direkte via Visma, systemet for kontakt mellom skole og foresatte og elever.

1-4. klasse

1. klasse: Undervisning på skolen i tidsrommet 08.30-13.00. Karina Eliassen ivaretar klassen 

2. Klasse: Undervisning på skolen i tidsrommet 08.30-13.00. Isabelle Niia ivaretar klassen

3. Klasse: Undervisning på skolen i tidsrommet 08.30-13.00. Berit Hergot og Marit Hasselberg ivaretar klassen. 

4- 7. klasse kan hente chromebook i tidsrommet 08.30-09.00. Elevene blir kalt inn av lærer til et møte på meet klokken 12.00.

SFO

Holder åpent fra 08.00-08.30 og fra 13.00-15.30

SFO-tilbud gjelder barn som har SFO-plass og barn av samfunnskritisk personell. Behov meldes til Steinar Øian i Visma Flyt skole. 
 

Narvik ungdomsskole

Lærerne blir å gjøre så godt de kan for at det skal finnes faglige oppgaver elevenes digitale systemer, slik at de kan jobbe hjemmefra.

Dessverre er kapasiteten på undervisningspersonell redusert på grunn av korona. Ordinær undervisning på skolen gjennomføres, men ungdomsskolen greier ikke å tilby undervisning over nett til elevene som bor i Beisfjord.

Vi ber om forståelse for dette, og håper at situasjonen løser seg raskt.