Sammenslåing av Parken og Framnes ungdomsskoler

Bystyrets vedtak om sammenslåing av Parken og Framnes ungdomsskoler skal gjennomføres fra skoleåret 2017/2018

Det har vært jobbet med flere lokaliseringsalternativ for den sammenslåtte skolen mens det planlegges for nytt skolebygg på tomta til Parken ungdomsskole. Det er nå besluttet at de to skolene samles på Framnes ungdomsskole så raskt som det er praktisk gjennomførbart. Valgte løsning skal ivareta elever og ansattes ønsker om minst mulig flyttebelastning.

Beslutningen henger sammen med at man ikke ønsker drift på Parken ungdomsskole når fremtidig ungdomsskole skal bygges og at man ønsker arbeidet med ny ungdomsskole påbegynt så raskt som mulig. Sammenslåingen er også en viktig forutsetning for delfinansiering av nytt skolebygg.

Klassesammensetting skal for skoleåret 2017/18 så langt det er hensiktsmessig være uendret, og vil først og fremst bygge på pedagogiske vurderinger som fremmer et godt læringsmiljø.

Løpende informasjon vil bli gitt direkte til elever, foresatte og FAU fra skolene gjennom møter og skriftlig informasjon. Også for elever som skal begynne på ungdomsskolen til høsten vil det bli gitt nærmere informasjon.

Status og vedtak:

  • En ledelse for den samlede skolen etableres snarest.
  • Det planlegges for samlokalisering på Framnes med etablering av modulbygg med god standard (TEK10 standard).
  • Modulbygget vil bli større enn minimumskrav til areal. Dette for å ivareta elever og ansatte på en god måte.
  • Praktisk klargjøring for byggeprosjekt på Parken skal starte snarest slik at fremtidig skolebygg kan stå ferdig så rask som mulig.

Ny fremtidig ungdomsskole for sentrum vil bli etablert der Parken ungdomsskole er i dag. Saken sendes på høring i mars. Etter planen skal bystyret i sitt junimøte bestemme om fremtidig ungdomsskole i sentrum også skal dimensjoneres for elever som i dag sokner til Ankenes og Bjerkvik. Det planlegges å kunne åpne den nye skolen fra skoleåret 2020/2021.

Med vennlig hilsen

Narvik kommune

                                                                      
Lars Norman Andersen, Kommunalsjef                                        Randi Randal, Kommunalsjef                                                              
Åshild Amundsen, Rektor                                                              Gunnar Gamst, Rektor

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS