Publisert 24.03.2017

Bystyrets vedtak om sammenslåing av Parken og Framnes ungdomsskoler skal gjennomføres fra skoleåret 2017/2018.

Det har vært jobbet med flere lokaliseringsalternativ for den sammenslåtte skolen mens det planlegges for nytt skolebygg på tomta til Parken ungdomsskole. Det er nå besluttet at de to skolene samles på Framnes ungdomsskole så raskt som det er praktisk gjennomførbart. Valgte løsning skal ivareta elever og ansattes ønsker om minst mulig flyttebelastning.

Publisert 02.03.2017

UNN HF fikk i mandat av 5.07.2016 i oppdrag fra Helse Nord RHF å utrede innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik.

Dette som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan (meld st. 11 (2015-2016). Utredningen skulle beskrive løsninger for framtidig kirurgisk akuttberedskap; et døgnkontinuerlig generelt akuttkirurgisk tilbud på nivå med dagens, eller et døgnkontinuerlig akuttkirurgisk tilbud som minimum har vurderings- og stabiliseringskompetanse og kompetanse til å håndtere komplikasjoner etter egen planlagt kirurgi.

Vedlagt ligger rapport som ble overlevert til prosjekteier den 02.03.2017 kl.15:00
 

Last ned Utredning av Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik Rapport fra prosjektgruppe UNN HF 2. mars 2017

 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS