Siste nytt fra Smart Narvik 

Etter at strategi ble vedtatt i bystyret jobbes det nå mot målene om effektivisering, flere arbeidsplasser, god omtale og å få tilført midler til Nye Narvik.

Les mer om smartnarvik.no

Kontakt oss

Koordinator Marianne Ingvill Thomassen, telefon 455 14 137 eller enhetsleder Marianne Dobak Kvensjø på telefon 934 27 786