Utredning av Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik

UNN HF fikk i mandat av 5.07.2016 i oppdrag fra Helse Nord RHF å utrede innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik

 

Dette som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan (meld st. 11 (2015-2016). Utredningen skulle beskrive løsninger for framtidig kirurgisk akuttberedskap; et døgnkontinuerlig generelt akuttkirurgisk tilbud på nivå med dagens, eller et døgnkontinuerlig akuttkirurgisk tilbud som minimum har vurderings- og stabiliseringskompetanse og kompetanse til å håndtere komplikasjoner etter egen planlagt kirurgi.

Vedlagt ligger rapport som ble overlevert til prosjekteier den 02.03.2017 kl.15:00
 

Last ned Utredning av Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik Rapport fra prosjektgruppe UNN HF 2. mars 2017

 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS