Publisert 28.07.2017

Framnes ungdomsskole og Parken ungdomsskole er nå sammenslått til NARVIK UNGDOMSSKOLE. Leder for den nye ungdomsskolen er Åshild Amundsen.

Publisert 28.06.2017

Viser til tidligere informasjon angående situasjonen med inneklima ved Gulskolen (Villaveien), Frydenlund skole

Publisert 22.06.2017

Med bakgrunn i ferieavvikling på enheten vil bestilling av veiledning hos Areal- og samfunnsutvikling ikke være tilgjengelig i uke 30.

Publisert 22.06.2017

Bevillingsmyndigheten skal avvikle ferie og ber alle som planlegger arrangementer med skjenking av alkohol i løpet av sommeren om å søke om bevilling innen 28.06.17

Publisert 19.06.2017

Narvik kommune ved helsemyndigheten har mottatt søknad om tillatelse av nattarbeid gjennom Narvik sentrum i uke 26. Søknaden er innsendt av Veidekke Industri AS og gjelder asfaltfresing og asfaltering av E6.

Publisert 15.06.2017

Nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden. Over tid vil de ruste!

Publisert 12.06.2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017

Publisert 01.06.2017

Friluftscamp for ungdom

Publisert 24.03.2017

Bystyrets vedtak om sammenslåing av Parken og Framnes ungdomsskoler skal gjennomføres fra skoleåret 2017/2018

Publisert 23.03.2017

Fra og med onsdag 29.03.2017 og inntil videre er boligkontoret stengt for publikum onsdager.
Vi beklager de ulemper dette eventuelt medfører

Publisert 02.03.2017

UNN HF fikk i mandat av 5.07.2016 i oppdrag fra Helse Nord RHF å utrede innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik

 
Publisert 15.12.2014

Narvik bystyre  vedtok den 11. desember 2014  Økonomiplan 2015-1018
 

Publisert 30.10.2014

Narvik bystyre behandlet årsbudsjettet for 2014 og økonomiplanen 2014-2017 i sitt møte 12. desember 2013 sak 119/13

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS