Publisert 07.09.2017

Arrangør er UiT – Norges arktiske universitet i Narvik, Narvik videregående og Narvik kommune. Konferansen arrangeres med finansiering fra Nordland Fylkeskommune og Sparebank 1 Nord Norge.

Publisert 06.09.2017
Barnekor utkast 3

Kulturskolen starter kor for unge i alderen 11 til 15 år! Vi ønsker å tilby et morsomt kor der en får utvikle sangteknikk og musikalitet samt opptre i mange ulike sammenhenger.

Publisert 05.09.2017

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, byggetrinn I i områdereguleringsplan for Fagernesfjellet, vedtatt av Narvik bystyre i møte 21. april 2016, plan-id 2012-015 i Narvik kommunes planregister og arkivsak nr. 16/5783 hos Narvik Vann KF, ut til offentlig ettersyn.

Publisert 05.09.2017

I forbindelse med renovering av svømmehallen, vil også hovedtrapp inn til bygget renoveres. Arbeider med trapp vil pågå i en tidsbegrenset periode frem til 31.10.2017. Det er etablert en midlertidig utvendig trapp inn til bygget, og anleggsarbeider vil i utgangspunktet ikke hindre normal bruk av idrettshallen og garderober.

Publisert 01.09.2017

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1, 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Vassvikbukta, gnr/bnr 39/1897 m.fl, i Narvik kommune.

Publisert 24.08.2017

Narvik kulturskole oppretter tilbud om gitarundervisning på lik linje med de andre instrumentaltilbudene til barn og unge.

Publisert 09.08.2017

Narvik kommune starter flytteprosessen fra midlertidige lokaler i Havnens hus til det nyrestaurerte rådhuset i Kongens gate 45.

Publisert 31.07.2017

Det nye skoleåret starter snart opp. Første skoledag er mandag 21. august for samtlige kommunale grunnskoler og for Narvik voksenopplæring. Klokkeslett varierer litt fra skole til skole og for de ulike alderstrinnene.  Vel møtt til skolestart!

Oppstart for alle kommunale skoler/klassetrinn finner du her:

 

Publisert 28.07.2017

Framnes ungdomsskole og Parken ungdomsskole er nå sammenslått til NARVIK UNGDOMSSKOLE. Leder for den nye ungdomsskolen er Åshild Amundsen.

Publisert 28.06.2017

Viser til tidligere informasjon angående situasjonen med inneklima ved Gulskolen (Villaveien), Frydenlund skole

Publisert 19.06.2017

Narvik kommune ved helsemyndigheten har mottatt søknad om tillatelse av nattarbeid gjennom Narvik sentrum i uke 26. Søknaden er innsendt av Veidekke Industri AS og gjelder asfaltfresing og asfaltering av E6.

Publisert 15.06.2017

Nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden. Over tid vil de ruste!

Publisert 12.06.2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017

Publisert 24.03.2017

Bystyrets vedtak om sammenslåing av Parken og Framnes ungdomsskoler skal gjennomføres fra skoleåret 2017/2018

Publisert 23.03.2017

Fra og med onsdag 29.03.2017 og inntil videre er boligkontoret stengt for publikum onsdager.
Vi beklager de ulemper dette eventuelt medfører

Publisert 02.03.2017

UNN HF fikk i mandat av 5.07.2016 i oppdrag fra Helse Nord RHF å utrede innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik

 
Publisert 15.12.2014

Narvik bystyre  vedtok den 11. desember 2014  Økonomiplan 2015-1018
 

Publisert 30.10.2014

Narvik bystyre behandlet årsbudsjettet for 2014 og økonomiplanen 2014-2017 i sitt møte 12. desember 2013 sak 119/13

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS