Publisert 25.09.2018

Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for håndtering av eierløst marint avfall. Ordningen gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner og finansieres av Miljødirektoratet.

Fristen 15. November.

Publisert 07.09.2018

Narvik kommune er inne i en utredningsfase for å undersøke hva som bidrar til svevestøvproblemene i Narvik by. Resultatene vil gi grunnlag for hvilke tiltak som skal settes inn.

Vinteren 2016/2017 hadde Narvik for mange overstigelser av svevestøv i forhold til hva som er tillatt etter forurensningsforskriften. Dette utløste en plikt for kommunen til å få på plass en tiltaksutredning. Utredningen med tiltak skal være ferdig utarbeidet og politisk behandlet og forankret i Bystyret våren 2019. Frist til å sende utredningen til Miljødirektoratet er 1. mai 2019.

Parter som er potensielle forurensere er pliktig til å bidra i dette arbeidet. Dette følger Narvik kommune opp som følge av at kommunen er forurensningsmyndighet.

Publisert 20.08.2018

Fylkestinget i Nordland har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud

Publisert 07.08.2018
momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018

Husk! Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018

Publisert 31.05.2018

Det som startet som et folkehelsetiltak for kommunalt ansatte er nå utvidet til også å gjelde for Narvik kommunes innbyggere.

Publisert 01.03.2018

Eiendomsskatteliste 2018 vil ligge ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 1. til 31. mars 2018. Listen vil ligge ute på Narvik Rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Klagefrist for utskriving av eiendomsskatt 2018 er satt til 16. april 2018.

Publisert 05.02.2018

God oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen er en forutsetning for å kartlegge folkehelseutfordringene, og et nødvendig grunnlag for å identifisere, planlegge og gjennomføre målrettede tiltak.

 

Publisert 10.01.2018

 I Narvik kommunes planstrategi som ble vedtatt i Narvik bystyre 27.09.12 er det bestemt at Plan for helse og omsorg 2013-2020 skal være en temaplan til Kommuneplanen.

 

 
Publisert 19.12.2017

Vinter er sesong for å sjekke radon i boliger og Narvik kommune går aktivt inn for å få flere til å målet nivået i sine hjem.

Publisert 05.12.2017

Vinterberedskapen for Veg og park starter i oktober og varer til slutten av april.

Publisert 01.12.2017

Forskning viser at flere dyr påkjøres om vinteren. Spesielt ser snømengden ut til å påvirke antall ulykker. Når det er mye snø, trekker dyr ned mot dalbunnen der snødybden ofte er mindre. Der er det lettere å ta seg frem uten for mye energibruk, og her ligger som regel de trafikkerte veiene. Statistikken viser også en tendens til at det er flere påkjørsler når det er kaldt.  

Vakttelefon vilt Narvik er: 952 26 767 

Hva gjør du ved viltpåkjørsel?

Publisert 30.11.2017

Narvik kommune med stolthet informere om at hovedtrappa til idrettens hus er ferdig rehabilitert og åpen for normal ferdsel. Det er etablert et midlertidig rekkverk i påvente av nytt rekkverk som er under produksjon.

Publisert 10.11.2017

Nordland landbruksselskap ønsker forslag til kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk.

Publisert 01.11.2017

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2018-2021 Narvik kommune

Publisert 28.09.2017

Du vil nå motta sykemeldingen din digitalt. Etter du har vært hos legen får du en SMS eller e-post fra NAV. Meldingen inneholder en lenke til nav.no «Ditt sykefravær». Der finner du sykmeldingen din, pluss nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Publisert 07.09.2017

Arrangør er UiT – Norges arktiske universitet i Narvik, Narvik videregående og Narvik kommune. Konferansen arrangeres med finansiering fra Nordland Fylkeskommune og Sparebank 1 Nord Norge.

Publisert 05.09.2017

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, byggetrinn I i områdereguleringsplan for Fagernesfjellet, vedtatt av Narvik bystyre i møte 21. april 2016, plan-id 2012-015 i Narvik kommunes planregister og arkivsak nr. 16/5783 hos Narvik Vann KF, ut til offentlig ettersyn.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS