Sammenslåing av Skatteoppkreveren i Ballangen og Kemneren i Narvik

Som ledd i forberedelser til kommunesammeslåingen har Skatteoppkreveren i Ballangen og Kemneren i Narvik slått seg sammen. I tillegg overtar Kemneren i Narvik ansvaret for Skatteoppkreveren i Evenes fra og med 6. desember. Henvendelser til skatteoppkreveren i både Ballangen og Evenes kommune skal derfor heretter rettes til: 

Kemneren i Narvik
Postboks 64
8501 Narvik

e-post: kemneren@narvik.kommune.no

Telefon: 76 91 22 40