Pårørendeinvolvering og støtte – ny veileder viser god praksis

HelsedirektoratetPårørendeveileder Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten - Klikk for stort bilde

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer både voksne og barn som pårørende.

Veilederen henvender seg til følgende målgrupper:

Ansatte i kommunen og i spesialisthelsetjenesten som kommer i kontakt med pasienter, brukere og deres pårørende, inkludert ansatte i helse- og omsorgstjenesten i fengsler og ansatte i private virksomheter og avtalespesialister som inngår i Fritt behandlingsvalg

Ledere, fagansvarlige og andre beslutningstakere i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenester som har ansvar for å utvikle rutiner eller gi opplæring

Elever og studenter innenfor helse- og sosialutdanningene

Veileder publiseres i elektronisk format.

Les nyhetssaken og veilederen her: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet håper veilederen kan være et nyttig verktøy for ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Publisert av Nicola Mulryan. Sist endret 26.01.2017
Publisert 16.01.2017
Nasjonalforeningen_for_folkehelsen

Narvik kommune har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Narvik demensforening. Avtalen gjelder aktiviteter på våre sykehjem. Vårt felles mål er å gi pasientene en rikere hverdag med fokus på aktiviteter, stimuli og opplevelser som gir bedre livskvalitet og glede.

Avtalepartene er kommunens fire sykehjem og Nasjonalforeningen Narvik demensforening. Avtalen om  'Aktivitetsvennprosjektet' innebærer at aktivitetsleder fra foreningen skal lede frivillige i aktiviteter på sykehjemmene og arrangere 2 årlige temakvelder. Det enkelte sykehjem skal stille disponible lokaler til aktivitetene og en kontaktperson som skal fungere som bindeledd mellom samarbeidspartene. Avtalen skal gjelde for 1 år av gangen.

Prosjektgruppa i Nasjonalforeningen Narvik demensforening er Anne-Lise Cristensen, Guri Indregard og Grete Kristiansen.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering