Regnskapsavdelingen

Regnskap er en del av Økonomienheten og holder til i Narvik rådhus, p.t. i  Havnens Hus 1. etasje.
Avdelingen har ansvar for kommunens regnskap og fakturering.

Regnskap har ansvar for kommunens regnskap samt regnskapene for Narvik VAR KF, Ofoten Brann IKS og Narvik Kirkelige Fellesråd.

Regnskap ivaretar distribusjon av kommunens inngående fakturaer etter at disse er scannet ved vårt fakturamottak. Fakturaene sendes elektronisk ut til de respektive enhetene for godkjenning. Fakturaadressen finner du her

Regnskap håndterer alle innbetalinger til- og utbetalinger fra kommunen.
Regnskap har ansvar for produksjon av faktura for alle typer kommunale krav. Grunnlaget legges inn av de ulike kommunale enhetene.

For spørsmål vedrørende beregningsgrunnlag og den enkelte tjeneste må henvendelse skje til den enheten hvor kravet har oppstått.

Alle spørsmål knyttet til fakturering, frister, purringer etc. for kommunale eiendomsavgifter, barnehage, skolefritidsordning mv. rettes til regnskap.

Spørsmål som gjelder parkeringsgebyr og purring/klage på disse rettes til parkeringskontoret.

Regnskap har telefontid mandag - fredag 10:00 - 14:00. Telefon 76 91 22 10.

Adresseendring
Fakturamottakere med ny varig adresseendring bes snarest gi melding om ny adresse på mail regnskap@narvik.kommune.no eller på telefon 76 91 22 43.

Husk også:

Faktaopplysninger - Regnskap
Telefon 76 91 22 10
Adresse Narvik kommune, Økonomienheten, 8512 Narvik
Telefaks 76 91 22 01
Besøksadresse: Rådhuset, 3. etg.
E-post regnskap@narvik.kommune.no
Hovednummer Økonomi 76 91 22 00
Publisert 02.09.2016

Elektronisk faktura


Narvik kommune ønsker å motta elektronisk faktura fra alle våre leverandører. Fakturaer skal da sendes i standardformat  Elektronisk handelsformat (EHF) til følgende adresse:

Organisasjonsnummer Narvik kommune: 959 469 059
 

Faktura skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende  lover og forskrifter.
Fakturaer til Narvik kommune skal ha vedlagt kopi av rekvisisjon eller være merket med rekvisisjonsnummer og bestillers/konterers initialer på første side (bestillingsreferanse). Disse skal oppgis ved bestilling.

Dersom det vises til vedlegg i fakturaspesifikasjon, skal disse (evt. kopi) sendes sammen med fakturaen til fakturamottaket.

Følgende kommunale foretak og interkommunale selskap omfattes også av kravet til elektronisk faktura:

  1.  Kirkelig fellesråd    Org: 976 999 851
  2.  Narvik Vann KF      Org: 986 377 395
  3.  Ofoten Brann IKS   Org: 993 194 964

 

I en overgangsperiode er det mulig å sende oss faktura som pdf-fil pr. e-post:


Merk: Det skal sendes én pdf pr. e-post.

Benytt følgende e-postadresse:

Narvik kommune:                959469059.narvik@narvik.kommune.no

Narvik kirkelige fellesråd:  976999851.narvik@narvik.kommune.no

Narvik Vann KF:                   986377395.var@narvik.kommune.no

Ofoten Brann IKS:               993194964.brann@narvik.kommune.no

 

I en overgangsperiode er det mulig å sende oss papirfaktura for scanning.


Narvik kommunes  fakturaadresse er da:

Narvik kommune
Fakturamottak
Postboks 8993
7439 Trondheim

Publisert 30.01.2015
Ta ibruk e-faktura!

Narvik kommune tilbyr eFaktura direkte i nettbanken. Dette gjelder kommunale regninger som f.eks. husleie, hjemmehjelp, barnehage, SFO og kommunale avgifter. 
 

Publisert 28.01.2015

Fordeler for deg som kunde:

  • Du slipper å taste KID-nummeret. En eFaktura er ferdig utfylt med KID-, kontonummer og beløp. Det eneste du trenger å gjøre i nettbanken er å godkjenne regningen når du vil betale.
  • Oversikt eFakturaene lagres i nettbanken din og du har til enhver tid oversikt over betalte og ubetalte regninger. Du kan også velge å bli varslet på e-post hver gang du mottar en ny eFaktura i nettbanken.
  • Bedre kontroll. Du må godkjenne eFakturaen i nettbanken før beløpet trekkes fra kontoen, og du kan endre beløp, hvilken konto som skal belastes og forfallsdato på regningen. Hvis du ønsker kan avtalen om eFaktura også kombineres med Avtalegiro.
  • Betal hvor du vil. Fordi regningene sendes elektronisk til nettbanken din, er du ikke avhengig av postkassen, når du for eksempel er ute og reiser.
  • Mindre papir. Du slipper å motta faktura i posten og sparer miljøet for ekstra papir.
Publisert 28.01.2015
eFaktura

Bruker du eFaktura, kommer regningen ferdig utfylt i nettbanken din. Når du har betalt, oppbevares den der. Du kan bli varslet på e-post hver gang du får en ny regning. I nettbanken kan du betale, se på, eller printe ut regningene.

Publisert 28.01.2015

Du kan velge eFaktura med Avtalegiro, bare eFaktura eller evt. bare Avtalegiro.

Det er to ulike måter å komme i gang på:


Tilbud i nettbanken
Si ja takk til eFaktura når du får tilbud om det i nettbanken neste gang du betaler en regning fra kommunen.

Registrer selv
Logg deg inn i nettbanken og opprett en eFaktura-avtale i dag. Finn fram en tidligere tilsendt regning fra kommunen og se etter eFaktura-referansen på regningen.

Les mer om eFaktura og Avtalegiro;

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS