Nattestenging av Skjomenveien mellom Hesjevik og Lengenes - oppdatert 16. august kl. 10.20

Opprinnelig artikkel har to oppdateringer. 
Fredag ettermiddag fikk Narvik kommune melding om nattestenging av Skjomenveien. Strekningen som stenges er mellom Hesjevik og Lengenes i perioden fra og med 16. til og med 20. august. Veien stenges alle dager fra kl. 21.00 til kl. 06.00

Oppdatering mandag 16. august kl. 10.20
Entreprenør opplyser om at nødetatene er varslet om stengingen. Dersom utrykningskjøretøyer må bistå befolkningen vil entreprenør bli varslet av Veitrafikksentralen. Rutinen er slik at veien da fylles igjen slik at utrykningskjøretøy kan passere.

Oppdatering søndag 15. august kl. 15.00:
Det blir ikke gjennomslipp av kjøretøy i stengingsperiodene.
Entreprenør har opplyst oss om at det skal graves 1 - 2 m dypt, tvers over veien i hele veiens bredde, samt 30m lengde pr. lokasjon for å bytte stikkrenner.
De er derfor avhengige av å benytte hele den tiden de har fått til rådighet for å bli ferdige før morgentrafikken begynner.
Det vil rett og slett ikke være plass for gjennomslipp av trafikk pga. veibredde i arbeidsområdet og størrelsen på de maskinene som benyttes til arbeidet.
 
Eneste løsning for å passere arbeidsområdet vil være å gå til fots igjennom arbeidsområdet og bli hentet på andre siden. Det er viktig da at de som ønsker å passere gir tydelig tegn til arbeiderne slik at det ikke oppstår uønskede hendelser.
 

Opprinnelig melding:
Det skal skiftes stikkrenner på FV 7572 Skomenveien på følgende lokasjoner:     
Dato                      Kl.slett                 Lokasjon (Omtrentlig stedsnavn)            

  • 16.08            21.00-06.00        Hp1 m900 – Hesjevika                
  • 17.08            21.00-06.00        Hp1 m3075 – Brudesløret
  • 18.08            21.00-06.00        Hp1 m5210 – Osen
  • 19.08            21.00-06.00        Hp1 m5255 – Osen
  • 20.08            21.00-06.00        Hp1 m6400 – Lengenes

Her er lenke til kartutsnitt. (PDF, 144 kB)

Vi beklager sent varsel og ulempene dette medfører.