Narvik kommune ansetter nok en robot!

Narvik kommune sier velkommen til sin nyansatte KF Chatbot!

KF Chatbot er en robot som digitaliserer og automatiserer kommunens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Dette er en helt ny og automatisert chatløsning som vil gi store gevinster og gir en 24 timers service til sine innbyggere på flere områder.

Roboten er ingen søkemotor, men har kunstig intelligens som utvikles gjennom bruk. Narvik kommune er selv med på å utvikle de mest stilte spørsmålene innenfor byggesak, barnehageplass, eldreomsorg eller andre type spørsmål. Dette vil frigjøre de ansatte tid til å løse andre og mer krevende oppgaver.

Narvik kommune må etterstrebe og benytte de muligheter som ny teknologi gir oss slik at informasjon for innbygger-tjenester i størst mulig grad kan nås 24/7. Chatbot-teknologi i Narvik kommune er i en start-fase og vi planlegger å benytte teknologien både eksternt mot innbyggere og internt for effektivisering. Systemet skal «læres opp» og vil ikke være tilgjengelig med det første for kommunens innbyggere da lansering vil skje i løpet av høsten. Når vi nå satser på KF Chatbot, er dette et skritt mot en mer digitalisert og effektiv hverdag.

Kommuneforlaget AS har, sammen med Convertlligence, utviklet KF Chatbot.

«Vi utvikler dette produktet i samarbeid med kommunene, og vi er godt i gang med å imøtekomme kommunenes individuelle behov på dette området», sier Utviklings- og leveransesjef /COO i Kommuneforlaget, Per Olav Nyborg. Som også legger til at det er flere og flere kommuner som nå velger å ta denne løsningen i bruk.

«Vi ser at dette bare er begynnelsen og at dette vil være en selvfølgelig måte å kommunisere på, for alle kommuner og organisasjoner i fremtiden.» Ved at Narvik kommune nå tar denne løsningen i bruk, viser de at de er en fremtidsrettet kommune. Sammen med Kommuneforlagets omfattende kompetanse innen kommunal lov- og avtaleverk og med allerede etablerte digitaliseringsløsninger, bidrar dette til å gjøre dette til en unik løsning. Innbyggeren vil føle seg godt og korrekt ivaretatt.

Løsningen benyttes allerede av DNB og av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) med sine 67 000 studenter. Nå er det Narvik kommune sin tur.

Per Jakobsen

Enhetsleder IT Drift og Utvikling, Narvik kommune

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS