Narvik bystyre avholder møte torsdag 23. november kl. 13.00 i bystyresalen, Narvik rådhus

Politiske møter - Klikk for stort bilde

Bystyrets møte er åpent for publikum. Narvik bystyres møte strømmes direkte 23. november fra kl. 13.00 og vil være tilgjengelig på YouTube:
Se Narvik bystyres møter på YouTube 

Dagsorden - Bystyrets møte 23. november 2017

Saker til behandling:
Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018.

RKK Ofoten - Vurdering videre drift.

Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Evaluering av administrativ organisering i Narvik kommune.

Revidert vertskommuneavtale vedrørende krisesentertilbud, og ny avtale mellom Narvik kommune
og Narvik og omegn Krisesenter til godkjenning.

Tilstandsrapport for grunnskole 2017.

Leksebevisste skoler.

Forslag til planprogram med merknadsbehandling for detaljregulering med konsekvensutredning
av Vassvikbukta - fastsetting av planprogram. 

Kommunal behandling av søknad vedrørende arealendring, biomassendring, utlegging av
forflåte samt endring av lokalitetens navn, lokalitet 31297 Gammelveggen.

Uttalelse til høring av revisjonsdokument for Skjomenreguleringen i Narvik kommune.

Bystyrets møte er åpent for publikum.

Ordføreren i Narvik
 

Se saksliste for bystyrets møte med saksframlegg og øvrige saksdokumenter

Se Narvik bystyres møter på YouTube 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS