Vedtatt reguleringsplan - Narvik stasjon Driftsbanegården

Detaljreguleringsplan for Narvik stasjon Driftsbanegården, PlanID 2017006 ble vedtatt av Narvik bystyre i møtet 30.august 2018 i sak 081/18.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 750 meter lange godstog og øke kapasiteten på Ofotbanen, samt legge til rette for å flytte hensettingsspor nærmere Bromsgård park.  

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. IV. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b. 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 –tre–  år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Narvik kommune. Det gjøre oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtakene utsettes i henhold til forvaltningsloven.

Se Saksfremlegg med vedtak og dokumenter

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS