Vedtatt planprogram - Detaljregulering med konsekvensutredning av Vassvikbukta

Forslag til planprogram med merknadsbehandling for Detaljregulering med konsekvensutredning av Vassvikbukta ble vedtatt i Narvik Bystyre den 23.11.2017, sak 124/17.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger, flytebrygge, tursti, småbåthavn/molo, maritim næring/reiseliv, maritim handel/service og næring.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages. Orientering om vedtaket er tilsendt de som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram.

Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til Arealplanlegger Svetlana Lorentzen,
e-post: svetlana.lorentzen@narvik.kommune.no eller telefon 76 91 35 31.

Se sakens dokumenter:  

Detaljregulering med konsekvensutredning av Vassvikbukta

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS