Vedtatt - mindre endring av reguleringsplan for Panorama boligfelt, Ankenes

Mindre endring av reguleringsplan for Panorama boligfelt,  Ankenes, ble vedtatt av komite for plan og næring 
i møte 06.04.2017, sak 008/17.

Vedtaket kan, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, påklages innen 3 uker fra kunngjøring av vedtak. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt overfor Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtak.

 

Se saksframlegg, bystyrets vedtak og sakens øvrige dokumenter her


Se alle sakens dokumenter i arkivsak 16/6049

Enhet for Areal- og samfunnsutvikling

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS