Varsel om oppstart av arbeid med lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune

I henhold til forurensningsforskriftens § 11-4, jf. forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid
med utarbeidelse av lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune.

Narvik Vann KF har ansvaret for å sikre at målene i kommunens vedtatte «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017 – 2027» nås. Planen finner du her på narvikvann.no/nyheter

Formålet med forskriften er å sikre at Narvik Vann KF kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, samt at det er forutsigbart for eierne av slike anlegg hva kostnadene til saksbehandling og tilsyn utgjør.

Forslag til forskrift vil bli sendt ut på høring.

Spørsmål eller innspill kan rettes til Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no telefon, 76 91 37 00.

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS