Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detaljregulering av Naustveien, Ankenes

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag gir med dette i samsvar med § 12-8 og § 12-11 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:Detaljregulering av Naustveien, sak 18/1178.
 

REGULERINGSARBEID DETALJREGULERING AV NAUSTVEIEN, ANKENES - Klikk for stort bilde

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr. 46 bnr. 243, 10, 490, 299, 486, 251, 300, 531 og 470, som vist på kartutsnittet.

Hensikten med planarbeidet er å forlenge Naustveien slik at avkjørsel til tomtene flyttes fra Floveien til Naustveien. På tomtene gnr. 470, 531 og 300 vil man tilrettelegge for oppføring av rekkehus. Området er vist som boligformål i gjeldende kommuneplan.

Planarbeidet utløser ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning iht. Forskrift om
konsekvensutredning.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom OMT BBL og Narvik kommune etter plan og bygningsloven § 17-4.

Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag m/adresse Postboks 287, 8504 Narvik eller post@omtbbl.no innen 16.07.18, med kopi til Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no.

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

Postboks 287, 8504 Narvik

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS