Tilskudd til kulturvirksomhet 2018

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, spillemidler til kulturbygg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg, kommunalt tilskudd til dekking av strømutgifter og fylkeskommunalt tilskudd til kunst- og kulturprosjekter for eldre.

Følgende tilskudd til kulturformål i 2018 har søknadsfrist 26. april:

  • driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid
  • tilskudd til rusfrie tiltak for  ungdom
  • tilskudd til kultur- og fritidstilbud for funksjonshemmede
  • tilskudd til dekning av strømutgifter for private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler

Fyll ut søknadsskjema barne- og ungdomsarbeid, rusfrie tiltak for  ungdom, kultur- og fritidstilbud for funksjonshemmede og strømutgifter for private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler (PDF, 135 kB)

 


Last ned retningslinjer for tilskuddsordningene (PDF, 84 kB)

 

Følgende tilskudd til kulturformål i 2018 har søknadsfrist 1. desember og 1. juni:

  • tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede

Søknadsskjema -Tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede
Last ned retningslinjer for tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede (PDF, 21 kB)

 

Andre tilskudd


Sildvikmidler gis for å fremme fiske og fiskestell i elver og vassdrag. 
Jakt og viltstell, samt fritids- og rekreasjonsmuligheter.

Spillmidler til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg
  • Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

Medvindmidler fra Nordkraft til kultur og idrettsorganisasjoner i Narvik kommune. Nordkraft oppfordrer de som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange.

Kontakt informasjon

Narvik kommune, Enhet Kultur
Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gt. 45, 1. etg. Telefon: 918 56 867 åpningstid: 08.00 - 15.30.

E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Postadresse: Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik.
Nærmere informasjon kan fåes fra Kulturavdelingen ved Randi Melgaard.

Årlig ramme til fordeling fastsettes i Narvik kommunes budsjett. Narvik bystyre har delegert fordelingen av tilskuddet  til administrasjonen.

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS