Søk om tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2018

Bufdir orienterer om at budsjettposten er styrket med 45 millioner kroner i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. I 2018 vil det derfor være 269 millioner kroner på posten. Direktoratet håper dette kan være en ekstra motivasjon til å sende inn gode søknader.  

Bufdir orienterer om at budsjettposten er styrket med 45 millioner kroner i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. I 2018 vil det derfor være 269 millioner kroner på posten. Direktoratet håper dette kan være en ekstra motivasjon til å sende inn gode søknader.  

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.
Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Søknader i Narvik kommune 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottar alle søknader og videresender til kommunene for deres prioritering.

Om tilskuddsordningen

  • Beløp: 224,441 mill.kr. (2018)

  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

  • Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017.

  • Søknadsskjemaet i bufdir.no portalen vil senest bli publisert 15. november 2017

Slik søker du!

Alle som skal søke midler (enten fra kommune tjenesten eller frivillige organisasjoner) fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Søk om tilskudd i Bufdirs søknadsportal 

Rapporteringsfrist: 1. april 2019.

For mer informasjon se, Barnefattigdom - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Kontakt informasjon - Narvik kommune
Heidi Johnsen, Rådgiver 
Enhet fag- og forvaltning 
E-post: heidi.johnsen@narvik.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS