Husk Sildvikmidlene - søknadsfrist 1. februar 2018

Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter.

Fristen for å søke om Sildvikmidler er satt til  1. februar 2018.

Narvik kommune, Enhet Kultur
Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gt. 45, 1. etg. Telefon: 918 56 867
 
Åpningstid: 08.00 - 15.30
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Postadresse: 
Nærmere informasjon kan fåes fra Kulturavdelingen ved Randi Melgaard.

Skjema og retningslinjer


Søknadsskjema

Retningslinjer

Rapporteringsskjema

 

Sildvikmidler - Beskrivelse 

Sildvikmidler er en tilskuddsordning som oppstod da Sildvik kraftverk ble utbygd. Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren AS Nordkraft, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter. Narvik Bystyre har i 1994 vedtatt regler for hvordan tilskuddet skal brukes. Reglene er stadfestet av Direktoratet for naturforvaltning ved brev av 21. februar 1995.

Søknad skal fremmes på skjema som er utarbeidet av Narvik kommune.

Søknadsfristen er i 2018 satt til til 1. februar.

Regnskaps- og rapportplikt

Bruker som har mottatt Sildvikmidler er pålagt regnskaps og rapportplikt. Frist for innsending av rapport er den samme som søknadsfristen. For prosjekter som søkes finansiert for flere år på rad, skal det årlig fremlegges foreløpig regnskap/rapport ved søknadsfrist.

Krav til dokumentasjon

Vedrørende krav til dokumentasjon vises til søknadsskjemaet og rapportskjemaet.

Behandlingstid

Fordeling av Sildvikmilder avgjøres av Narvik bystyre i løpet av vårhalvåret etter søknadsfristen.

Klageadgang

I henhold til Forvaltningsloven kap. VI §28-§36 kan vedtak påklages. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klageinstans er Formannskapet.

Kontakt informasjon

Servicetorget Narvik Rådhus 1. etasje. Åpningstid Kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag, Kongens gate 45, 8514.
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Postadresse: Narvik kommune, enhet/tjenestested, postboks 64, 8501 Narvik

Nærmere informasjon kan fåes fra Kulturavdelingen ved Randi Melgaard, telefon: 76 91 20 00
 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS