Offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan Teknologibyen

Komite for plan og næring har i møte den 27.06.2017, sak 017/17 vedtatt følgende

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering Teknologibyen med plankart datert 10.05.2017, planbeskrivelse og planbestemmelser datert 10.05.2017, revidert dato 07.06.2017, ut til offentlig ettersyn i 8 -åtte- uker fra utlysningsdatoen.
Hensikten med planen er å lage en helhetlig detaljreguleringsplan som ivaretar infrastrukturen for alle trafikantgrupper, eksisterende virksomheter i området samtidig som man åpner for fortetting. Det legges også til rette for offentlig tjenesteyting i deler av planområdet. Reguleringsforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik bibliotek, på Enheten Areal- og samfunnsutvikling på Teknisk Rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Nærmere informasjon ved arealplanlegger Ingrid Sværd Pedersen tlf. 76 91 35 12 eller epost: ingrid.pedersen@narvik.kommune.no.

Eventuelle merknader/synspunkter sendes innen 1. september 2017 til:
Enheten Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik, eller som epost: postmottak@narvik.kommune.no.

Se saksframlegget, komiteens vedtak og sakens dokumenter: 

Forslag til detaljreguleringsplan Teknologibyen - 1. gangs behandling, offentlig ettersyn

 

Se alle sakens dokumenter i arkivsak

16/4276 - Detaljregulering Teknologibyen, Narvik kommune
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS