Offentlig ettersyn – Forslag til detaljregulering Vassvikbukta

Komité for plan og næring har i møte den 04.05.2017 sak: 009/17 fattet følgende vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering Vassvikbukta med plandokumenter datert 20.12.2016, ut til offentlig ettersyn i 6 –seks- uker fra utlysningsdatoen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger, småbåthavn/molo, maritimt reiseliv/næringsliv, samt maritim handel/service, tursti og flytebrygge.

Reguleringsforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik bibliotek, på Enheten Areal- og samfunnsutvikling på Teknisk Rådhus og på kommunens hjemmesider: www.narvik.kommune.no under Kunngjøringer.

Nærmere informasjon ved arealplanlegger Ingrid Sværd Pedersen tlf. 76 91 35 12
eller e-post: ingrid.pedersen@narvik.kommune.no

Eventuelle merknader/synspunkter sendes innen 24.06.2017 til: Enheten Areal- og samfunnsutvikling,
Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik, eller som,  postmottak@narvik.kommune.no

Se komiteens vedtak og alle dokumentene i saken som ligger ute til offentlig ettersyn 

 

Enheten Areal- og samfunnsutvikling

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS