Offentlig ettersyn av søknad fra Cermaq Norway

Cermaq Norway søker om endring av biomasse, areal og navn for lokaliteten 31297 Gammelveggen.

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn ved Narvik kommune, rådhuset og her på Narvik kommune's nettside samt på Narvik bibliotek. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost postmottak@narvik.kommune.no innen 3. november 2017.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Kommune: Narvik

Søker: Cermaq Norway AS (961 922 976)

Søknaden gjelder: Biomasseøkning, endring areal, navneendring

Omsøkt størrelse: 5.460 tonn MTB

Lokalitet: 31297 Gammelveggen

Midtpunkt anlegg: 68*29.155N og 17*20.320Ø

Kontaktperson: Knut Andersen, mobil 970 99 265

Dokumentene i saken:

Beredsakpsplan (PDF, 500 kB)

Beskrivelse (PDF, 92 kB)

Cermaq Norway AS 961 922 976 - Arealendring, biomasseendring, utlegging av forflåte samt endr (L)(666815 (PDF, 242 kB)

Cermaq Norway AS/Ballangen Sjøfarm ASC-undersøkelse på oppdrettslokaliteten31297 Gammelveggen, 2015. (PDF, 2 MB)

Formålsgrense arelplan (L)(666822) (PDF, 205 kB)

Kartutsnitt (L)(666828) (PDF, 60 kB)

Koordinater (L)(666823) (PDF, 502 kB)

Lokalitetsrapport helårsmåling Gammelveggen - lokalitet 31297 (L)(666827) (PDF, 5 MB)

rapport (L)(666819) (PDF, 810 kB)

Rapport (L)(666825) (PDF, 4 MB)

Samtykkeerklæring Gammelveggen (L)(668241) (PDF, 211 kB)

Statusrapport (L)(666824) (PDF, 2 MB)

​​​Søknad endring anlegg konfigurasjon med GPS koordinater (L)(666826) (PDF, 502 kB)

Søknad om utvidelse av MTB, areal og flåte - samt endring av lokalitetsnavn (L)(666816) (PDF, 245 kB)

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS