Nye veinavn i Fagernesfjellet

Areal og samfunnsutvikling har nå vedtatt navn på de nye veiene som skal bygges i Fagernesfjellet. Disse navnene skal også brukes for å tildele adresse til de husene som skal oppføres her. Grunnlaget for tildeling av navnene er den vedtatte områdeplanen for fjellet og de veiene som er regulert inn her. Forut for vedtaket har saka vært ute på høring og det er kommet inn flere forslag som har gitt utgangspunkt for det vedtaket som er gjort.

Rundt om i Narvik har veier og gater i bydelene navn med utganspunkt i et bestemt tema. De øverste områdene som nå er bebygd i fjellet har navn fra ville blomster og gjerne blomster knyttet til fjellet. Dette temaet er nå forlenget til nedre del av det nye området som nå bygges ut, mens man har valgt navn fra himmelrommet i den øvre delen.  

Navneforslaget er sendt Stedsnavntjenesten for norske i navn i Nord-Norge som har gitt positiv tilbakemelding på valg av navn og de har i tillegg gitt sin tilråding til korrekt skrivemåte av navnene. Veinavn består av to ledd, det første med et temanavn, det andre et etterledd som vannligvis har vært  – veien eller  –gata. I regelverket for tildeling av adressenavn er det peikt på at man bør ha mere variasjon i disse. Og det har ført til at vi i de nye navnene også finner  stien, bakken, stigninga, slyngan, kjerran og svingan. For de tre siste er flertallsformen i bokmål  – ene byttet ut med dialektformen  – an. Dette er det anledning til etter stedsnavnlovens forskrifter der det blant annet heter at man kan velge reine dialektformer når særlige grunner taler for det. Og både kommunen og stedsnavntjenesten har funnet at slik særlig grunn må gjelde her. Det gir navnan en god lokal identitet.

Last ned PDF:  

Oversiktskart Fagernesfjellet vedtatte adressenavn 2017 (PDF, 894 kB)

 

Areal- og samfunnsutvikling 07.04.2017.  Olaf Schaug-Pettersen, saksbehandler

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook