Melding om vedtak i navnesak:  Fagernestunnelen og Čoalmmitunealla, Narvik kommune

Kartverket har den 22.6.2018 fattet vedtak om skrivemåten Fagernestunnelen som norsk navn og Čoalmmitunealla som nordsamisk navn.

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten av stedsnavn påklages av dem som etter § 5 første ledd,
a─c har rett til å reise navnesak. Klagefristen er tre uker fra offentlig kunngjøring. Klagefristen starter fra den dagen vedtaket blir kunngjort.

En eventuell klage skal sendes til vedtaksorganet som i dette tilfellet er Kartverket. En klage skal grunngis,
se § 10 i stedsnavnloven.

Areal- og samfunnsutvikling.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS