Innskriving til skolestart - Narvik

Innskriving av nye 1. års elever skoleåret 2018/2019 - Barn som fyller 6 år i 2018 er skolepliktig fra og med skoleåret 2018/2019. Innskriving vil foregå i uke 46.

Velkommen til innskriving! Se sted og tid for innskriving ved hver skole nedenfor:

Mandag 13. november

Beisfjord skole - kl. 12.00 - 14.00

Håkvik skole -  kl. 12.00 - 14.00

Bjerkvik skole - kl. 13.00 - 15.00


Tirsdag 14. november:

Ankenes skole, biblioteket  på barnetrinnet- storskola - kl. 12.00 - 15.00

Frydenlund skole, 2. etasje på ’gul-skolen’ - kl. 14.00 - 16.30   

Skistua skole, biblioteket - kl. 15.00 - 17.00

Skjomen skole - kl. 09:30

Barn bosatt på Emmenes skrives inn ved Ankenes skole. For barn bosatt på Narvikhalvøya er E-6 skillelinjen som bestemmer hvilken skole barnet skrives inn ved.

Alle barn bosatt på Straumsnes og Fagernes skal skrives inn ved Skistua skole.

Elever som ønsker privat skolegang skal skrives inn hos Narvik kommune i sin skolekrets, og må i tillegg søke den aktuelle privatskolen om plass.

Rektorene

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS