Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Orneshaugen, Narvik

Komité for plan og næring vedtok 15.02.2018, sak 003/18 følgende:

Komité for plan og næring legger forslag til detaljregulering Orneshaugen, Narvik, med plankart datert
8. september 2017, planbestemmelser datert 18. september 2017 og planbeskrivelsen datert 19. september 2017 og revidert dato 31. januar 2018, til offentlig ettersyn i 6-seks- uker fra utlysningsdato.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for nytt forsamlingshus med tilhørende utearealer.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik bibliotek, på Narvik Rådhus og på kommunens
hjemmeside.

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes til:
Narvik kommune,
Enhet Areal og samfunnsutvikling,
P.b. 64,
8501 Narvik.

eller postmottak@narvik.kommune.no innen 8. april 2018

Se alle dokumenter i saken Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Orneshaugen, Narvik

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS