Publisert 19.10.2018
Bli bøssebærer 1

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

 

Publisert 19.10.2018
Politiske møter

Bystyrets møte er åpent for publikum. Narvik bystyres møte strømmes direkte og vil være tilgjengelig på YouTube:
Se Narvik bystyres møter på YouTube 

 

Publisert 18.10.2018

Viser til kunngjøring – 2018-312461 i Doffin Yjenester for uavhengig kontroll - ny ungdomsskole. 
Kunngjort på Doffin med referanse 2018-312461.

Kort beskrivelse
Narvik kommune skal inngå avtale om kjøp av tjenester for uavhengig kontroll i forbindelse med prosjektering og oppføring av ny ungdomsskole i Narvik.

Publisert 18.10.2018
shutterstock_675334717_web

Innskrivingen av 1. klassingene til skoleåret 2019-2020 vil skje i februar 2019. Tidligere år har det vært vanlig å gjøre dette i november. På grunn nytt oppvekst og administrativt fagsystem, velger skolene å vente med innskrivingen til dette er på plass. Mer informasjon vil komme når det nærmer seg innskrivningsdato.

Mer informasjon vil  komme når det nærmer seg innskrivningsdato.

Publisert 16.10.2018

Kommunens kulturpris skal være en honnør og støtte til personer, lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeide for og innen kulturlivet i Narvik.

 

Publisert 11.10.2018

Viser til kunngjøring – 2018-315342 i Doffin Drift av kafé og kantine i Narvik rådhus
kunngjort på Doffin med referanse 2018-391484.

Kort beskrivelse
Kontrakt om drift av kafé og kantine i Narvik rådhus (konsesjonskontrakt).

Publisert 01.10.2018

Viser til kunngjøring – 2018-391484 i Doffin Tjenester for utarbeidelse av områdereguleringsplan - Frydenlund er  kunngjort på Doffin med referanse 2018-391484.

Kort beskrivelse
I forbindelse med planlegging av ny barneskole og ny sentral VGS skal det utarbeides ny områdereguleringsplan for aktuelle kvartaler på Frydenlund.

Publisert 25.09.2018

Narvik Kommune enhet Veg og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av offentlig kommunale veger og parker i Narvik kommune.

Publisert 20.09.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles på vegne av Statskog SF oppstart av detaljregulering for Søsterbekk hytteområde, Narvik kommune.

Publisert 19.09.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles på vegne av Trygge barnehager oppstart av detaljregulering for barnehage på gnr.44, bnr 211 i Beisfjord, Narvik kommune.

Publisert 18.09.2018

’Helse i forhold til ernæring’ ved sykepleier Gunn Thommasen. Kulturelt innslag ved trubadur/leder Eldrerådet John Willy Edvardsen. ’Informasjon om demens’ ved lege Robin Andreassen. Salg av kaffe og vafler.

For mer informasjon, kontakt Ruth Pedersen, telefon: 76 91 30 30 eller mobil: 913 03 155. 
Aktivitetssenteret for eldre, Alleen 6.

 

Publisert 11.09.2018

Fredag 14. september er det nattåpent i Narvik

Publisert 07.09.2018

Detaljreguleringsplan for Narvik stasjon øst, PlanID 2017005 ble vedtatt av Narvik bystyre i møtet 30.august 2018 i sak 080/18. 

Publisert 07.09.2018

Detaljreguleringsplan for Narvik stasjon Driftsbanegården, PlanID 2017006 ble vedtatt av Narvik bystyre i møtet 30.august 2018 i sak 081/18.

Publisert 07.09.2018

Detaljreguleringsplan for Narvik stasjon forbindelsen, PlanID 2017008 ble vedtatt av Narvik bystyre i møtet 30.august 2018 i sak 082/18.

Publisert 29.08.2018
Aktivitetssenteret for eldre

 For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Ruth Pedersen på telefon 913 03 155.

Opplæring i bruk av PC og opplæring på nettbrett.
for nybegynnere, repetisjon og for de som vil lære mer
 
 
 
 
Velkommen til Aktivitetssenteret for eldre i Alleen 6
Publisert 01.08.2018

Det er kunngjort konkurranser om byggherreombudstjenester (BHO) i forbindelse med bygging av ny brannstasjon i Narvik, for henholdsvis BHO Bygg med koordineringsansvar, BHO Elektro og BHO VVS.
Konkurransene er frivillig kunngjort på Doffin med referansene: BHO Bygg: 2018-317270, BHO Elektro: 2018-835533 og BHO VVS: 2018-280644

 

 

Publisert 13.07.2018
Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Narvik kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger under domenet www.narvik.kommune.no

Se erklæringen her: 

 

Ved bruk av våre elektroniske løsninger ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

 

 

 

Publisert 29.06.2018

Kartverket har den 22.6.2018 fattet vedtak om skrivemåten Fagernestunnelen som norsk navn og Čoalmmitunealla som nordsamisk navn.

Publisert 29.06.2018
til avgiftsfri parkeringsplass for MC/moped 1

De nye avgiftsfrie plassene for MC/moped er etablert foran Torvhallen og er godt skiltet. Disse plassene kommer i tillegg til de avgiftsfrie plassene i Brannbakken (Teknisk rådhus).

MC/moped har kun avgiftsfri parkering når de står på oppmerkede plasser skiltet for MC/moped

Parkerer de på biloppstillingsplasser må de betale avgift.

 

Publisert 29.06.2018

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag gir med dette i samsvar med § 12-8 og § 12-11 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:Detaljregulering av Naustveien, sak 18/1178.
 

Publisert 29.06.2018

Detaljreguleringsplan for Teknologibyen ble vedtatt i Narvik bystyre, 21.06.2018 i sak 063/18.

Publisert 21.06.2018
Navnesak: Bru og tunneler vegprosjektet E6 Hålogalandsbrua 1

Navnesak: Bru og tunneler vegprosjektet E6 Hålogalandsbrua Statens vegvesen er i sluttfasen på vegprosjektet E6 Hålogalandsbrua, og ønsker å reise navnesak for de punktene som er markert på kartet.

Publisert 21.06.2018
planbeskrivelse

Komité for plan og næring vedtok 7.juni 2018 i sak 011/18 følgende:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11, legges forslag til detaljregulering for Ny ungdomsskole Narvik, datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i åtte -8- ukerfra utlysningsdato.

Publisert 18.06.2018

Viser til kunngjøring – 2018-603457 i Doffin Driftsavtale for Narvik stadion

Drifts- og vedlikeholdsavtale for Narvik stadion er kunngjort på Doffin, med referanse 2018-603457. Kontrakt vil inngås etter Lov om offentlige anskaffelser og konsesjonskontraktforskriften.

 

 

 

Publisert 18.06.2018

Viser til kunngjøring – 2018-357205 i Doffin Arkitekttjenester - Programmeringsfase Ny Barneskole

Arkitekttjenester for utarbeidelse av romprogram for ny barneskole på Narvikhalvøya samt ev. oppgaver knyttet til spesifikasjon av plan- og designkonkurranse. Konkurransen er lagt ut på Doffin.no som frivillig kunngjøring med referanse 2018-357205. 

 

 

Publisert 15.06.2018
Aktivitetssenteret for eldre

Torsdag den 21. juni kl.18:00 på Kroa aktivitetsenteret for eldre, Alleen 6. 
Inngang kr. 50,- med kaffe og vaffler, god stemning med sang og musikk. Den Kulturelle Spaserstokken. Velkommen.

Publisert 31.05.2018

Vedtatt reguleringsplan Detaljreguleringsplan for Kirkegate 48-52 ble vedtatt av Narvik bystyre 24.05.2018, sak nr. 046/18.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS