Publisert 28.03.2017

PEDAGOGISKE TJENESTER
Instrumental- og vokalopplæring 
Stryke- og blåseinstrumenter, piano, slagverk, sang og rockeband. 

Danseopplæring
Barneballett 6-8 år, Klassisk ballett alle nivå, Jazzballett og Hip Hop for nybegynnere og øvede.
Dirigent- og instruktørtjeneste tilbys barn og unges musikkforeninger i Narvik.
 

Søknadsfrist
Søknadsfrist for de pedagogiske tjenestene er 1. mai 2017. Elever som i dag får tilbud må også søke.

Publisert 24.03.2017

Narvik kommune inviterer herved alle interessenter til å komme med høringsuttalelser om framtidig ungdomsskolestruktur for Narvik kommune. Kommunen ønsker alle innspill velkommen, slik at bystyret får et best mulig beslutningsgrunnlag. Høringen er i tråd med bystyrets vedtak 051/16 om å utrede fire alternativer for ny ungdomsskolestruktur.

Høringsfrist er 10. mai 2017

 

Publisert 24.03.2017
Salgs- og skjenketid  - illustrasjon

Husk overgang til sommer – og vintertid, og stilling av klokka!          
En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot sommeren. Altså en time fram om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren).
Klokken stilles fram siste søndag i mars måned
Klokken stilles tilbake siste søndag i oktober måned

Sommertid:

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02:00 til kl. 03:00Skjenkesteder som har skjenketid til
kl. 03:00, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00
etter ny tid.

Se oversikt for  dager/datoer i 2017 som omfattes av begrensningene.

Publisert 24.03.2017

Areal- og samfunnsutvikling har inngått samarbeid med Geomatikk IKT AS for digitalisering av gårds-og bruksnummerarkivet. 

Publisert 23.03.2017

Forslag til detaljreguleringsplan for kontrollstasjon Stormyra er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Statens vegvesen i samarbeid med Narvik kommune, med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. Planforslaget er utarbeidet i tråd med vedtatt Planprogram.

Publisert 23.03.2017

Mindre reguleringsendring for realisering av reguleringsplanen Grønnlisletta boligfelt ble administrativt vedtatt 17.03.17.

Publisert 23.03.2017
Politiske møter

i Studiosalen, Folkets Hus

Dagsorden:

Utdeling diplom barnehager:  Miljøpoliti.

Orienteringer:

Idrettens Hus, svømmehallen, renovering – status.

Saker til behandling:

Endring av marginprosent.  
Arctic Race of Norway 2017 - vertskommune målgang 1. etappe. Kjøp av eierandel i selskapet  -  ALPINT VM 2025 AS. 
Fellesnemd - valg av representanter.
Utviklingsprogram Narvikregionen 2017-2019 - kommunens deltakelse og finansiering.
Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Narvik kommune.
Høringssvar til kapitel 18 a i forurensningsforskriften. 
Orientering om luftkvalitet – fremdrift.
Regionreform og kommunereform, uttalelse fra Narvik kommune. Uttalelse til UNN HF ved ambulanseberedskap 
i Narvikregionen.

Interpellasjoner: 
Paul Rosenmeyer, H: Takseringsmetode for eiendomsskatt. Paul Rosenmeyer, H: UH-tjenesten i Narvik kommune. Jan-Olav Opdal, FRP: Rehabilitering av svømmebasseng, Idrettens Hus.
Bystyrets møte er åpent for publikum.
Ordføreren i Narvik

 
Bystyrets møte er åpent for publikum.
 
Ordføreren i Narvik
 

Se saksliste for bystyrets møte med saksframlegg og øvrige saksdokumenter

Narvik bystyres møte strømmes direkte 28. mars fra kl. 10.00 og  vil være tilgjengelig på YouTube:
Se Narvik bystyres møter på YouTube 

Publisert 08.03.2017

Det ble i Narvik bystyre den 02.02.2017 sak 005/17, kommuneplanens arealdel 2017-2028 – 2.gangs behandling med merknadsbehandling, gjort følgende vedtak:

Publisert 03.03.2017
Nordland Fylkeskommune

Samarbeidsmuligheter med frivillige organisasjoner

 

Frivillige organisasjonene gjør en betydelig innsats for trafikksikkerheten i Norge. Frivillige organisasjoner er med sine mange medlemmer en viktig ressurs som ved koordinering og målrettet innsats kan nå et stort antall trafikanter lokalt. Innsatsen gjøres i form av informasjon og påvirkning rettet mot egne medlemmer, gjennom påvirkning av beslutningstakere og gjennom samarbeid med offentlige etater.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker derfor å samarbeide med organisasjoner og foreninger i Nordland for å spre mer kunnskap om trafikksikkerhet til deres medlemmer. 

For mer informasjon last ned PDF Samarbeidsmuligheter med frivillige organisasjoner (PDF, 516 kB) 


Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) 

Publisert 20.01.2017
Nordland Fylkeskommune

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler for våren 2017!

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen Postboks 1403
8002 Bodø 

Eller til Firmapost-nord@vegvesen.no

Søknadsfrist 10. mars 2017.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook