Publisert 14.11.2017
Politiske møter

Bystyrets møte er åpent for publikum. Narvik bystyres møte strømmes direkte 23. november fra kl. 13.00 og vil være tilgjengelig på YouTube:
Se Narvik bystyres møter på YouTube 

 

Publisert 14.11.2017

Narvik kommune viser til kunngjøring – 158277 i Doffin 
Tilbudsfrist:  8. desember 2017 kl. 12:00

Publisert 13.11.2017

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017

Publisert 02.11.2017

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Malmporten handelspark og Frydenlundsforbindelsen – området Frydenlundsforbindelsen ble vedtatt i Narvik bystyre, 26.10.2017 i sak 103/17.

Publisert 02.11.2017

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6/E10 Stormyra - Bjerkvik ble vedtatt i Narvik bystyre, 26.10.2017 i sak 102/17.

Publisert 30.10.2017

Innskriving av nye 1. års elever skoleåret 2018/2019 - Barn som fyller 6 år i 2018 er skolepliktig fra og med skoleåret 2018/2019. Innskriving vil foregå i uke 46.

 

Publisert 23.10.2017

Det ble 18.10.2017 administrativt vedtatt følgende

Publisert 18.10.2017

Komité for plan og næring har i møte den 12.10.2017, sak 024/17 vedtatt følgende

Publisert 18.10.2017

Komité for plan og næring har i møte den 12.10.2017, sak 023/17 vedtatt følgende

Publisert 17.10.2017

Narvik Vann overtok 01.06.2017 forurensningsmyndigheten for forurensningsforskriften kapittel 12 fra Narvik kommune. Dette innebærer at Narvik Vann også har fått ansvaret for iverksettelse av tiltak for opprydding av spredt avløp i Narvik kommune slik de er beskrevet i «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017 -2027», vedtatt av bystyret 23.02.17.

Publisert 17.10.2017

Kommunens kulturpris skal være en honnør og støtte til personer, lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeide for og innen kulturlivet i Narvik.

 

Publisert 05.10.2017

Cermaq Norway søker om endring av biomasse, areal og navn for lokaliteten 31297 Gammelveggen.

Publisert 03.10.2017

I henhold til forurensningsforskriftens § 11-4, jf. forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid
med utarbeidelse av lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune.

Publisert 02.10.2017
Den kulturelle spaserstokk

Torsdag den 12. oktober kl.18:00 er det konsert med  Sigrun Loe Sparboe og gitarist  
Mattias Krohn Nielsenmedpå Aktivitetssenteret Alleen 6. Inngang kr. 50,- m/ kaffe + vafel!  

Aktivitetssenteret for eldre, Alleen 6

Publisert 20.09.2017

Aktivitetets kalender Høsten 2017

Publisert 14.09.2017

Komité for plan og næring har i møte den 07.09.2017, sak 020/17 vedtatt følgende:

Publisert 08.09.2017

 Søknadsfrist 15. oktober 2017 gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

Publisert 08.09.2017

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Kontrollstasjon Stormyra – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 31. august 2017 sak 084/17.

Publisert 24.08.2017

Narvik kulturskole oppretter tilbud om gitarundervisning på lik linje med de andre instrumentaltilbudene til barn og unge.

Publisert 31.07.2017

Det nye skoleåret starter snart opp. Første skoledag er mandag 21. august for samtlige kommunale grunnskoler og for Narvik voksenopplæring. Klokkeslett varierer litt fra skole til skole og for de ulike alderstrinnene.  Vel møtt til skolestart!

Oppstart for alle kommunale skoler/klassetrinn finner du her:

 

Publisert 06.07.2017

Komite for plan og næring har i møtet den 27. juni 2017 i sak 016/17 fattet følgende vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for området Frydenlundsforbindelsen, datert 22.04.2015, 03.12.2015, 09.02.2016, 19.04.2017 og 07.06.2017, ut til offentlig ettersyn i 8-åtte- uker fra utlysningsdatoen.

Publisert 06.07.2017

Komite for plan og næring har i møte den 27.06.2017, sak 017/17 vedtatt følgende

Publisert 06.07.2017

Komité for plan og næring har i møte den 04.05.2017 sak: 009/17 fattet følgende vedtak: 

Publisert 29.06.2017

2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 15.06.2017, sak 065/17.
Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Publisert 31.05.2017

Viser til kunngjøring – 154569 i Doffin

Narvik kommune har kunngjort konkurranse angående anskaffelse av matvarer og drikkevarer.

Anskaffelsen er kunngjort på Doffin (Id 154569) og TED, og er inndelt i åtte kategorier: Kolonialvarer, Kjøtt og kjøttprodukter, Fisk og fiskeprodukter, Meieriprodukter, Potet og rotfrukt, Frukt og grønt, Bakervarer, Iskrem m.v.

Det kan gis tilbud på enkeltkategorier/varegrupper. Tilbudsfristen er 3. juli 2017 kl. 12:00.

Publisert 11.05.2017

Mindre endring av reguleringsplan for Panorama boligfelt,  Ankenes, ble vedtatt av komite for plan og næring 
i møte 06.04.2017, sak 008/17.

Publisert 11.05.2017
kollektivtrafikk

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 ble kommunedelplan for kollektivtrafikk i Narvik 2017 – 2024,  vedtatt av Narvik bystyre i bystyret 27. april 2017, bystyrets sak 042/17.

Publisert 05.05.2017

Estimert totalverdi 16.000.000.00 NOK

Viser til kunngjøring – 154226 i Doffin

Publisert 28.04.2017

Mindre reguleringsendring for realisering av reguleringsplanen Grønnlisletta boligfelt ble administrativt vedtatt 17.03.17.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS