Velkommen til Narvik kommunes webkart!

.

   

Enkelt kart


Informasjon om
eiendommer, planer og
byggesak

 

 

 

   

Avansert kart


Kart med mange
verktøy som inkluderer
alle kartlag

 

 

Første gang kartløsningen startes gis det mulighet for automatisk nedlastning av Adobe SVG Viewer.  
Dette gir bedre grafikk, flere funksjoner og målriktige utskrifter.

.
Avansert kart:  
For best ytelse anbefales pr i dag
Internett Explorer 9.    
Brukerveiledning for avansert kart

                                 
Du må bruke "Vektorkart" for å få tilgang til alle kartfunksjoner.      

En avansert kartløsning med oppdaterte data og mange nyttige funksjoner. Her er det gode søkemuligheter, du kan gjøre utvalg på data, skrive ut, måle avstander, tegne på kartet, m.m.   

Her finner du Kommunens egne data daglig oppdatert.

 • Matrikkeldata (eiendomsgrenser, adresser, tiltak og bygninger)
 • Plandata m/bestemmelser
   

Via WMS-tjenester i kartløsningen finner du også temadata fra andre offentlig etater her, slik at du kan sammenstille de med kommunens data. Blant annet finner du data fra:

 • Statens kartverk
 • Riksantikvaren
 • Direktoratet For Naturforvaltning
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges vassdrags og energidirektorat
 • Statens Forurensningstilsyn
 • Skog og landskap

 

Sist endret 05.10.2015
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook